Zakonodaja - pravilno izpolnjevanje potnih nalogov

Nalog za službeno potovanje
Pisni nalog se izda najkasneje v dveh dneh po odhodu upravičenca na službeno pot.

Nalog za službeno potovanje se izda v pisni obliki, podpiše ga direktor ali pooblaščena oseba. Izjemoma se lahko v nujnih primerih odredi službeno potovanje tudi ustno ali po telefonu. V takem primeru se pisni nalog izda najkasneje v dveh dneh po odhodu upravičenca na službeno pot.

Med pomembnejšimi vsebinami potnega naloga je podatek o namenu potovanja. To je lahko obisk poslovnega partnerja, sejma, prireditve. Davčni inšpektorji se praviloma ne zadovoljijo z navedbo poslovna pot, pač pa zahtevajo popolnejši zapis (npr. poslovna pot - obisk Unija d.d. in podpis pogodbe o sodelovanju).
 
 

Nalog za službeno potovanje mora vsebovati:

 • zaporedno številko izdanega potnega naloga in datum izdaje,
 • jasno navedeno osebo, ki opravi službeno pot, njeno delovno mesto in naslov bivanja,
 • jasno mora biti naveden datum potovanja z uro pričetka potovanja,
 • naveden mora biti namen službenega potovanja, najbolje na podlagi dokumenta (odločbe, spisa ...) o namenu potovanja,
 • naveden mora biti kraj potovanja,
 • naveden mora biti kratek opis naloge in dela na službeni poti,
 • jasno mora biti naveden čas (ure, dnevi) trajanja potovanja,
 • na nalogu za službeno potovanje mora odredbodajalec jasno odobriti uporabo prevoznih sredstev (osebni ali službeni avtomobil, letalo, avtobus ...)
 • jasno mora biti naveden plačnik potnih stroškov,
 • v potnem nalogu mora biti opredeljena višina dnevnice in morebitnih posebnih dodatkov,
 • v kolikor se izplačuje predujem za službeno potovanje, je višino le tega potrebno zabeležiti v potnem nalogu,
 • nalog za službeno potovanje mora podpisati odredbodajalec.

 

Obračun potnih stroškov mora vsebovati:

 • ime in priimek predlagatelja obračuna potnih stroškov,
 • datum odhoda na službeno pot,
 • datum prihoda s službene poti,
 • navedena odsotnost izražena v dnevih in urah,
 • število dnevnic,
 • vrednost ene dnevnice,
 • skupna vrednost dnevnic,
 • prevozni stroški (vozovnice javnih prevoznih sredstev oz. kilometrina ...),
 • drugi stroški (npr.: parkirnina, cestnina, telefonski stroški, stroški nočitev, vse to, če odredbodajalec take stroške pri odredbi službenega potovanja tudi odobri). Te priloge predstavljajo tudi verodostojno dokumentacijo za pripoznanje teh stroškov

Če se povračilo potnih stroškov nanaša na več voženj v enem dnevu, se jih združi v en potni nalog. Na en potni nalog se ne sme združevati poti večih dni.


Literatura:

Obvestila
13.07.2024 Sprememba tečajev
Danes smo posodobili ceno tečajev glede na Banko Slovenije. Nove cene se bodo avtomatsko upoštevale pri obračunu dnevnic.

12.07.2024 Sprememba tečajev
Danes smo posodobili ceno tečajev glede na Banko Slovenije. Nove cene se bodo avtomatsko upoštevale pri obračunu dnevnic.

11.07.2024 Sprememba tečajev
Danes smo posodobili ceno tečajev glede na Banko Slovenije. Nove cene se bodo avtomatsko upoštevale pri obračunu dnevnic.
Mnenja uporabnikov
Do spletne aplikacije sem bila dokaj skeptična, saj smo prej v podjetju porabili veliko časa za obračun potnih stroškov. Po testiranju pa smo se takoj odločili za uporabo potnih nalogov na spletu.
Janez Torkar s.p.

Za naš računovodski servis so potni nalogi z avtomatiziranim obračunom odlična rešitev, saj aplikacija spremlja sprememebo cen tečajev, dnevnic in bencina kar nam zelo olajša delo.
Birodata d.o.o.

Naše delo zahteva veliko število službeih potovanj, s spletno aplikacijo potninalogi.si smo dosegli da so naši potni nalogi vedna ažurni, hkrati pa nam takojšen obračun službenega potovanja omogoča takojšni vpogled v stroške in izplačilo predujma, s katerim razbremenimo zaposlene na službenem potovanju.
Milan Emil Janc s.p.