Pogoji uporabe spletnega portala

Splošni pogoji uporabe spletnega portala potninalog.si


(veljavnost od 20.4.2009 dalje) Podatki, informacije in aplikacije na spletnem portalu www.potninalog.si (v nadaljevanju: spletni portal) so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, ki so navedeni v nadaljevanju. AM Plus d.o.o. si pridržuje pravico, da te pogoje uporabe posodobi kadarkoli, ne da bi o tem prej obvestil uporabnike.Odgovornost

Vsebina spletnega portala ne predstavlja uradnih informacij, razen če je to posebej navedeno. Podatki, informacije in spletne aplikacije, ki so dosegljive na oziroma prek spletnega portala potninalog.si, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Niti AM PLUS d.o.o. niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem portalu. Za pravilnost podatkov, ki jih AM PLUS d.o.o. pridobiva od poslovnih subjektov, AM PLUS d.o.o.ne jamči. Odgovornost AM PLUS d.o.o. za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.


Zasebnost

Na določenih mestih spletnega portala se zbirajo identifikacijski podatki o uporabnikih (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov). Uporabniki dajo podatke AM PLUS d.o.o. prostovoljno. AM PLUS d.o.o.  zagotavlja, da teh podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in jih uporabil izključno za svoje potrebe. Uporabniki se strinjajo, da se ti podatki lahko uporabijo za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za ugotavljanje uporabe storitev, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih  (v to so vključene tudi ostale storitve/ponudbe, ki so v lasti AM Plus d.o.o.) ter za druge tržne namene.


Uporabniki spletnega portala

Uporabniki spletnega portala so lahko registrirani.  Registrirani uporabniki lahko uporabljajo storitve, kjer je zahtevana njihova identifikacija. Uporabniško ime in geslo sta vezana na osebo, ki se je za posamezno storitev prijavila. Uporabniško ime in geslo so uporabniki dolžni varovati kot poslovno skrivnost in ju ne smejo zaupati drugi osebi. Uporabniki prevzemajo odgovornost za vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom. Obseg uporabe podatkovnih baz in pravice intelektualne lastnine Uporabniki spletnega portala morajo upoštevati naslednja dejstva:

  • o da so podatkovne baze v informacijskem sistemu potninalog.si – v celoti in kot posamezni deli sistema – varovane v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah,
  • da so podatki v spletnih storitvah potninalog.si del podatkovnih baz v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah,
  • da je znak "potninalog.si" varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah med drugim določa, da uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih baz (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih aplikacij za registrirane uporabnike. Vse druge oblike nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku tretje osebe oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih, itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe.

Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:
  • uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz (npr. reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, skupin zapisov itd.),
  • uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese AM PLUS d.o.o.,
  • zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz s posebnimi programskimi rešitvami,
  • odstranitev navedbe virov.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov "AM PLUS d.o.o." in/ali "potninalog.si", kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala AM PLUS d.o.o. zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev. Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala Noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti brez dovoljenja AM PLUS d.o.o. uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletnega portala ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletnega portala lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način, brez predhodnega pisnega dovoljenja AM PLUS d.o.o. , je prepovedano. Povezave na spletni portal oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani so dovoljene pod naslednjimi pogoji:
  • da se ne odstrani ali skrije oznak, znakov ali zapisov o varovanju avtorske ali sorodnih pravic in drugih obvestil na posamezni strani,
  • da se povezava na zahtevo AM PLUS d.o.o. odstrani.

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje AM PLUS d.o.o. Zato AM PLUS d.o.o. za vsebino teh strani ne odgovarja.


Dostopnost

Dostopnost spletnega portala potninalog.si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala - v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si AM PLUS d.o.o. pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 17. uri.


Reševanje sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala potninalog.si bodo uporabniki in AM PLUS d.o.o. reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.


Vprašanja

Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletnega portala potninalog.si in druga vprašanja lahko uporabniki pošljejo na e-naslov podpora@potninalog.si ali preko spletnega obrazca. Mnenja in predloge pa uporabniki sporočijo tako, da kliknejo povezavo "kontakt", ki se med uporabo spletnega portala nahaja v zgornjem desnem delu okna brskalnika.Obvestila
13.07.2024 Sprememba tečajev
Danes smo posodobili ceno tečajev glede na Banko Slovenije. Nove cene se bodo avtomatsko upoštevale pri obračunu dnevnic.

12.07.2024 Sprememba tečajev
Danes smo posodobili ceno tečajev glede na Banko Slovenije. Nove cene se bodo avtomatsko upoštevale pri obračunu dnevnic.

11.07.2024 Sprememba tečajev
Danes smo posodobili ceno tečajev glede na Banko Slovenije. Nove cene se bodo avtomatsko upoštevale pri obračunu dnevnic.
Mnenja uporabnikov
Za naš računovodski servis so potni nalogi z avtomatiziranim obračunom odlična rešitev, saj aplikacija spremlja sprememebo cen tečajev, dnevnic in bencina kar nam zelo olajša delo.
Birodata d.o.o.

Naše delo zahteva veliko število službeih potovanj, s spletno aplikacijo potninalogi.si smo dosegli da so naši potni nalogi vedna ažurni, hkrati pa nam takojšen obračun službenega potovanja omogoča takojšni vpogled v stroške in izplačilo predujma, s katerim razbremenimo zaposlene na službenem potovanju.
Milan Emil Janc s.p.

Do spletne aplikacije sem bila dokaj skeptična, saj smo prej v podjetju porabili veliko časa za obračun potnih stroškov. Po testiranju pa smo se takoj odločili za uporabo potnih nalogov na spletu.
Janez Torkar s.p.